vrijdag, januari 31, 2003

Koken voor Klunzen

Erg leuk, koken voor klunzen, door Martin van Dalen, met verantwoording:

De onmiddellijke aanleiding voor dit werkje was een interview met ds. Arie van der Veer, voorzitter van de EO, waaruit bleek dat hij, zakelijk weergegeven, nog niet in staat was een ei te koken. Van diens compagnon Henk Binnendijk had ik eerder vergelijkbare uitlatingen gelezen. Hun collega Feike te Velde liet zich in die reeks interviews in dezelfde zin uit, en ook van andere heren in het EO-managementteam kreeg ik niet de indruk dat ze regelmatig kookten. (Volledigheidshalve moet ik hier ds. Hans Schouten noemen als nadrukkelijke uitzondering op die reeks waarnemingen.) Aangezien deze heren overigens hun hand niet omdraaien voor dingen waar ik niet aan zou moeten denken (een complete Amsterdam Arena of Gelredome toespreken, bijvoorbeeld) heb ik het gevoel dat hier enige talenten ongebruikt blijven liggen. Nu moeten deze heren zelf weten wat ze met eieren etcetera doen, maar ik krijg tevens de indruk dat hier sprake is van een vaker voorkomend verschijnsel. Het komt me echter voor dat het nooit kwaad kan als een man in staat is om enige maaltijden op tafel te zetten die aan redelijke eisen ten aanzien van kosten, tijdsbeslag en voedingswaarde voldoen. Al is het maar om zijn echtgenote in staat te stellen een dagje uit te gaan zonder het gevoel te hebben dat thuis alles in het honderd loopt.